Hornická stezka - Cínové doly NMpS  

Cínové doly NMpS

Podstatnou část Jizerských hor tvoží žula. Na severních svazích jsou však zachovávány mnohem starší horniny (rula a svor), do kterých žula pronikla při výstupu k povrchu na konci prvohor. Ve svorech byly v dávné minulosti objeveny dvě rudné ložiska a ta se stala cílem intenzivní těžby. Po dobývání cínu a železa zůstala dodnes řada štol, pinek a odvalů. 

Text: Václav Tima