Turistické informační centrum                            Nové Město pod Smrkem

Turistické informační centrum (TIC) je součástí Sportovního a relaxačního centra p.o. (SRC), otevřeno bylo 1. 6. 2016 a slouží především k udržování spolupráce s místními spolky a sdruženími, propagaci akcí realizovaných v rámci obce. Udržování spolupráce s místními poskytovateli služeb. Vedení a aktualizace registru poskytovatelů služeb. Výroba propagačních materiálů na jednotlivé akce pořádaných Novým Městem pod Smrkem a jeho příspěvkovými organizacemi. Poskytování informací turistům i obyvatelům Nového Města pod Smrkem a prodej propagačních materiál.

Otevírací doba


Poskytujeme aktuální informace o možnostech ubytování, stravování a dalších službách poskytovaných v našem městě a okolí.

V našem IC je možnost zakoupení map blízkého okolí, publikací o našem regionu, pohlednice, turistické známky a vizitky a mnoho upomínkových předmětů.

Možnost zakoupení evstupenky

Příjem a výdej balíku