Léčivé prameny v okolí                                   Nového Města pod Smrkem

Radioaktivní prameny byly vždy známy jen z polského Świeradova - Zdróje. V roce 2010 - 2011 byl zahájen projekt hledání lázeňsky využitelných radioaktivních vod v příhraničních oblastech Čech a Polska. Bylo detailně nalezeno a detailně prozkoumáno území výskytu radioaktivních vod severně od Nového Města pod Smrkem. Průzkum prováděl Mgr. Viktor Goliáš a jeho tým z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.                                                    Prameniště zahrnuje 17 vývěrů s různě silnou vydatností a radioaktivitou. Skalní podloží v místě výskytu je překryto až 4 m mocnou vrstvou jílů, na níž se vytvořil až  1 m  mocný rašelinový pokryv, který je v místě vývěru radioaktivní. Nestabilita vydatnosti pramenů je závislá na množství dešťových srážek. V podstatě se tak jedná o podpovrchovou vodu obohacovanou radioaktivním plynným radonem. Vody radioaktivních pramenů jsou velmi málo mineralizované, studené a slabě kyselé.                                                             Nejvydatnější pramen v okolí Nového Města má jméno Rafael a byl upraven tak aby mohl být veřejně využíván. Druhým podchyceným a využitelným pramenem je Michael. Dalším drobné vývěry jsou zřetelné hlavně v bahně drobných rašelinových jezírek. Největší takové jezírko bylo pojmenováno Samuel.  V Novém Městě je i sirovodíkový vývěr, který byl pojmenován Uriel.    Radioaktivitu vod pramenů a bahna je vhodná pro léčení revmatických a kloubních chronických onemocnění. Konzumaci a využívání radioaktivní vody a bahna by měl doporučit odborný lékař. Nesmí se využívat pravidelně a ve větších dávkách.   

Rafael

Radioaktivní minerální pramen Rafael je první podchycený z vývěrů skupiny Andělských pramenů nalezených v červnu roku 2010 u Nového Města p. Smrkem. Tento silný pramen byl upraven a voda byla vyvedena 11. září 2010, v červnu 2011 byla obložena lícová stěna kamenem. Pramen má vysoký průtok při velice slušné aktivitě kolísající mezi 2800 až 3200 Bq/l 222Rn.

Michael

Pramen Michael je v současnosti nejaktivnější veřejně přístupný zdroj radioaktivní minerální vody va území ČR. Teče jen slabým proudem, ale s aktivitou 5230 až 5765 Bq/l, což je více než v proslavených jáchymovských koupelích, kde se užívá voda s aktivitou jen okolo 4500 Bq/l.
Pramen Michael, jeden z mnoha vývěrů skupiny Andělských pramenů, byl podchycen v červnu roku 2011 studenty PřF UK v Praze a dalšími přáteli při výzkumu vývěrové lokality. Pramen Michael je výrazně mineralizovanější a chuťově rozdílný od pramene Rafael.Voda je díky relativně vysoké aktivitě vhodná i pro vzdálené použití např. pro nepohyblivé. Radioaktivní vodu lze užít nejenom na pití, ale účinněji i ve formě studených či teplých mokrých zábalů či obkladů, výplachů a podobně. Občasné užití a ochutnávky této vody mohou mít nanejvýše mírné tonizační účinky, žádné akutní problémy z ozáření nehrozí.

Pro delší užívání vody se dopručuje poradit se s lékařem.

Samuel

Jeden z radioaktivních "rybníčků" na Andělských pramenech byl v červnu roku 2011 vyčištěn a upraven jako bahenní radioaktivní koupel Samuel. Voda o aktivitě okolo 2000 Bq/l vyvěrá slabým proudem přímo do dna přírodní nádržky plné jemného tmavě hnědého bahna rašelinného typu. Bahno v nádržče přirozeně stratifikuje; pod vodní hladinou jsou na povrchu bahna vidět "krátery", kudy voda z bahna vystupuje.

Zdroj textů:                                                                                                                                                      brožura Prameny léčivých vod v okolí Nového Města pod Smrkem, Václav Tima