Turistické výlety

Přes Smrk na Smrk

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, U SPÁLENÉ HOSPODY -- KYSELKA -- KÁMEN OSVOBOZENÍ -- STREITŮV OBRÁZEK -- PECHOVA SMRT - VYHLÍDKA -- SMRK -- NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Vzdálenost : 10, 2 km

Z parkoviště U Spálené hospody se vydáte po modré značce údolím Ztraceného potoka. Cestou budete míjet krátkou odbočku k prameni Kyselky a jeden z kamnů Republiky, umístěný v roce 1 928 u příležitosti 10. výročí první republik. Od pramene Kyselky vysoupáte po modré značce ke Streitovu obrázku. Ze sedla Měděnce vystoupáte po modré přes vyhlídku U Pechovi smrti až na Smrk. Stejnou cestou se pak buete vrace zpět.

Novoměstký červený okruh

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM -- KLINGEROVO MAUZOLEUM -- STREITŮV OBRÁZEK -- U ČERVÉNÉHO BUKU -- U SPÁLENÉ HOSPODY -- NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Vzdálenost : 11, 4 km

Z náměstí se vydáte po místní značení směrem ke hřbitovu, kde můžete shlédnout Klingerovo mauzoleum. Za lesním závodem Dendria odbočíte vlevo a vystoupáte do sedla Měděnce ke Streitovu obrázku. Pokračujte ke Kortelově obrázku a odtud přes Spálenou hospodu zpět do Nového Města pod Smrkem.


Frýdlantská rozhledna

FRÝDLANTSKÝ ZÁMEK -- FRÝDLANTSKÁ ROZHLEDNA -- POUSTECKÝ LES VÝCHOD -- POUSTECKÝ LES ZÁPAD -- HARTA -- FRÝDLANSTKÝ ZÁMEK

Vzdálenost : 13, 4 km

Od zámku se vydáte po červené místní značce přes park a historickou část města k rozhledně. Výhled je značně omezený vzrostlými stromy. Na západním úbočí Resslova vrchu se dáte vpravo po žluté značce do Pousteckého lesa. V údolí Bukovského potoka odbočíte doleva a po zelené značce dojdeme přes Horní Hartu zpět do Frýdlantu.

Vrcholová rašeliniště a jezírka

SMĚDAVA -- JIZERA -- KNEIPA -- SNĚŽNÉ VĚŽIČKY -- ČERNÁ HORA -- SEDLO HOLUBNÍKU -- NA ČIHADLE -- KNEIPA -- SMĚDAVA

Vzdálenost : 17, 6 km

Z parkoviště na Smědavě se vydáte Štolpišskou silnicí po modré značce. U Malé klečové louky odbočíte vlevo a po žluté značce vystoupáte na Jizeru. Stejnou cestou se vrátíte zpět na modrou značku a budete pokračovat přes Kneipu a Čihadlo k Rozmezí. Odbočíte vpravo a po žluté značce vystoupíte do sedla Černé hory. Můžeme odpočit vpravo na sklaní vyhlídku Sněžných věžiček nebo přímo pokračovat do sedla Holubníku. Odtud po zelené značce sestoupíte zpět na Štolpišskou silnici a po ní se vrátíte po žluté značce zpět k Čihadlu a po modré pak přes Kneipu na Smědavu.


Okruh z Nového Města pod Smrkem na Paličník

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, NÁMĚSTÍ -- PURKMISTRŮV MOST -- ENDERŮV OBRÁZEK -- STREITŮV OBRÁZEK SMRK -- ROZCESTÍ POD SMRKEM -- ROZCESTÍ POD NEBESKÝM CHODNÍKEM -- NA PÍSČINÁCH -- PALIČNÍK -- ÚDOLÍ HÁJENÉHO POTOKA -- KRATZERŮV OBRÁZEK -- BARTLOVA BOUDA -- HUBERTKA -- SEDLO POD SVINSKÝM VRCHEM -- KYSELKA -- NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, NÁMĚSTÍ

Vzdálenost : 23 km

Trasa je vhodná pro zdatnější turisty, ale je jednou z nejhezčích v okolí.